ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ                     ''Ενεργός τρόπος ζωής προς την υγεία                και την ανάπτυξη της ΕΕ''                ΕΛΛΑΔΑ

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου υλοποίησε την Ανταλλαγή Νέων "Ενεργός τρόπος ζωής προς την υγεία  και την ανάπτυξη της ΕΕ" από τις 30 Ιουλίου έως 8 του Αυγούστου του 2013 στο Δήμο Πωγωνίου Συνολικά 25 συμμετέχοντες από την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία έλαβαν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων.


Γενικοί στόχοι της Ανταλλαγής μας ήταν: οι νέοι της Ευρώπης να δώσουν προσοχή στην υγεία τους. και τους κοντινούς ανθρώπους τους γενικότερα και να αυξηθεί η θετική αντίληψη για διαφορετικούς πολιτισμούς, μεταξύ των νέων. της Ευρώπης

 

Ειδικοί στόχοι της Ανταλλαγής μας ήταν: οι νέοι της Ευρώπης να γνωρίζουν διάφορα είδη ασθενειών που μπορούν να αποφευχθούν με πολύ απλούς τρόπους, να κάνει τους νέους να μάθουν για τη σωστή διατροφή και τη σημασία να ξέρουν τι ακριβώς τρώνε και να είναι περισσότερο ενεργοί, Να λάβουν μέρος σε τακτικές αθλητικές δραστηριότητες και να είναι πιο ενεργοί πολίτες της ΕΕ, να κάνει τους νέους να γνωρίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των πολιτισμών των χωρών προέλευσης των συμμετεχόντων, να έχουν μεγαλύτερη κατανόηση και να ανέχονται ο ένας τον άλλο, να χρησιμοποιηούν  το "ευ αγωνίζεσθαι", όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή τους.

 

Για την επίτευξη των στόχων της Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής οι νέοι  συμμετείχαν σε  κοινές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ενεργό τρόπο ζωής, την υγεία και ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις, έρευνες, σχεδιασμό και οργάνωση αθλητικών παιχνιδιών, παίζοντας τα αθλητικά παιχνίδια, βλέποντας ταινίες, πραγματοποιώντας  εκπαιδευτικές εκδρομές, προετοιμάζοντας μια έκθεση "Υγεία = ευτυχία", παρουσίαση των πολιτισμών τους. την ανταλλαγή εμπειριών, πεποιθήσεων και κινήτρων τους σχετικά με το θέμα της Ανταλλαγής.


Αν θέλετε να δείτε φωτογραφίες της Ανταλλαγής, κάντε κλικ εδώ!

 

 «Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»

 

 

"The project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author and the Commission is not responsible for any use of the information contained therein."