ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ                                         "Equalizer"                     ΕΛΛΑΔΑ

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου υλοποίησε την Ανταλλαγή Νέων "Equalizer" από τις 16 έως τις 25 Νοέμβρη του 2013 στους Κουκλιούς τους Δήμου Πωγωνίου. Συνολικά 28 συμμετέχοντες από την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία πήραν μέρος στην Ανταλλαγή..

 

Κύριο θέμα της Ανταλλαγής ήταν η καταπολέμηση των διακρίσεων και όλοι οι κύριοι στόχοι σχετίζονταν με τα κύριο θέμα. Η Ανταλλαγή έκανε τους νέους να συνειδητοποιήσουν τι μορφές διακρίσεων υπάρχουν και να συζητήσουν διάφορες μορφές διακρίσεων, Έκανε τους νέους να γνωρίζουν γιατί υπάρχουν διακρίσεις, τους προετοίμασε για καταστάσεις διακρίσεων και τους έδωσε κίνητρα να είναι σε θέση να τις καταπολεμήσουν καθώς και να ανακαλύψουν τον πολιτισμό των άλλων συμμετεχόντων σε μια ελεύθερη και θετική ατμόσφαιρα και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων.

 

Όλες οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην  Ανταλλαγή βασίστηκαν στη μη τυπική μάθηση, ομαδικές εργασίες. συζητήσεις, παρουσιάσεις. παιχνίδια ρόλων. ασκήσεις. παρακολούθηση ταινιών, πραγματοποιώντας σύντομες θεατρικές παραστάσεις. διαπολιτισμικές εκδηλώσεις. πολιτισμικές εκδρομές και το πιο σημαντικό, την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας εκδήλωσης στο κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες Ιωαννίνων. η οποία ήταν καταπληκτική και πολύ  όμορφη, Αν θέλετε να δείτε φωτογραφίες της Ανταλλαγής μας. κάντε κλικ εδώ!

 

 «Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»