ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ                       Recycle with creativity"       ΣΕΡΒΙΑ

“Recycle with creativity” ήταν μία Ανταλλαγή Νέων που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, όπου συμμετείχαν 30 νέοι από τη Σερβία, την Ελλάδα τη Σλοβενία τη Βοσνία Ερζεγοβίνη την Αλβανία και την Ιταλία και πραγματοποιήθηκε στο βουνό Kopaonik, στο χωριό BrzeCe στη Σερβία


Κύριο θέμα της Ανταλλαγής ήταν το περιβάλλον , κατά τη διάρκεια διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς η διαδικασία της ανακύκλωσης διαφόρων σκουπιδιών συμβαίνει στην πραγματικότητα και πώς να ξαναχρησιμοποιήσουν τα απόβλητα Στην Ανταλλαγή συμμετείχαν άτομα από χώρες της Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε. έτσι ήταν ενδιαφέρον για όλους να μάθουν για τον πολιτισμό του άλλου


Κατά τη διάρκεια της Ανταλλαγής, οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε πολλές δραστηριότητες, όπως ομαδικές δραστηριότητες, δημιουργία και παρακολούθηση παρουσιάσεων, επαναχρησιμοποίηση διαφορετικών ειδών αποβλήτων, και μια "επίδειξη μόδας" που δημιουργήθηκε με τη χρήση αποβλήτων για το σχεδιασμό νέων ρούχων


Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της Ανταλλαγής

 

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των                                                                           πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»