Epirus region of Greece


Trip to Monodendri, Zagorochoria of Greece during youth exchange Digitales, on 12/2017


Trip to Ioannina, Epirus region of Greece

Video made during youth exchange DigiTales, 12/2016


Stavroskiadi Ioanninon, epirus region of Greece

Video made during youth exchange DigiTales  on 12/2016